Menu

REGULAMIN BIEGÓW

 

Regulaminy biegów w ramach organizowanego festynu:
 
 
 
1. Cel imprezy:
 
 • przybliżenie tematyki biegów długodystansowych,
 • promocja zdrowia, poprzez aktywność ruchową na świeżym powietrzu.
 
2. Organizatorzy:
 
Organizator: Festynu Sportowego w Jezierzycach Kościelnych, pod patronatem Aerokubu Leszczyńskiego
 
Współorganizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest Piękne”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, miłośnicy biegów długodystansowych (Maraton Leszno).

3. Biuro zawodów:
 
 • 09.10.2016 Jezierzyce Kościelne, boisko sportowe i Sala Wiejska w Jezierzycach Kościelnych
 
4. Termin i miejsce:
 
09.10.2016 r (niedziela) 14:00 – Jezierzyce Kościelne, okoliczne tereny leśne.

5. Dystans:
 
 • bieg główny: 5000 m jedna pętla,
 • biegi towarzyszące: 200 m bieg dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym, 400m bieg dla dzieci szkolnych do 12 roku życia oraz 800 m dla młodzieży do lat 16-tu.

6. Trasa:
 
Poprowadzona zostanie drogami szutrowymi oraz leśnymi duktami, trasa nie posiada atestu, oznaczenia będą co 1 km, limit czasu dla biegu głównego wynosi 1 godzina (czekamy na ostatniego zawodnika!).

7. Zgłoszenia:
 
 Na stronie maratonleszno.pl w formularzu zgłoszeń - tylko bieg główny (5000m) do dnia 12.09.2015 oraz dniu zawodów w biurze zawodów.
 
Rejestracja najmłodszych zawodników do biegów dla dzieci wyłącznie w dniu zawodów w biurze zawodów.
 
 
9. Program zawodów:
 
Biuro zawodów: godz. 12:00 - 13:00 - rejestracja zawodników i wydawanie numerów startowych,
 
Program minutowy zawodów:
 • godz. 14:00 - start biegu dla najmłodszych (200m),
 • godz. 14:15 - start biegu dla młodzieży (800m),
 • godz. 14:30 - start biegu na młodzieży (1500m), 
 • godz. 14:00 - start biegu głównego (5000m),
 • wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się o godzinie 16:00.
 
10. Klasyfikacja:
 
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani na podstawie indywidualnego ręcznego pomiaru czasu,
 
Nagrody dla zwycięzców, poszczególnych biegów są uzależnione od hojności sponsorów.
 
11. Uczestnictwo:
 
 • Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 • Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i mają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Dzieci i młodzież do biegów zostaną dopuszczeni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych 
 
12. Wyżywienie:
 
 • Organizator zapewnia poczęstunek po biegu, na zasadach obowiązujących na festynie.

13. Postanowienia końcowe:
 
 • sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończą jeden z dystansów,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, nieoddane do depozytu,
 • uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • organizator nie przesyła nagród nieodebranych podczas dekoracji.
 

 Naszą stronę odwiedziło już
5218118 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas