Menu

REGULAMIN

VIII BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2018

 1. Cel imprezy:

• promocja regionu leszczyńskiego,

• integracja środowiska biegowego,

• sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej w trudnym terenie.

 2. Organizator:

• Maraton Leszno - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne” - Leszno, ul. Słowiańska 63,

• AMBIT Sp. z o.o.

• miłośnicy biegów.

 3. Termin i miejsce:

• 17.02.2018 (sobota) godz. 11:00 Leszno – Grzybowo

 4. Dystans:

• Około 10 km

 5. Trasa:

• prowadzi drogami leśnymi (możliwość biegu w kolcach ), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami , trasa nie posiada atestu, oznaczenia będą co 1 km.

 6. Biuro zawodów:

• w dniu 16.02.2018 w godz. 16-19 firma AMBIT ul. Kąkolewska 21,

• w dniu 17.02.2018 teren przed Cmentarzem Komunalnym w Lesznie – Grzybowie ul. Osiecka w godz.10:00-10:45

 7. Zgłoszenia, opłata:

• do 03 lutego 2018 na stronie www.maratonleszno.pl i na facebook'u ,

• w dniu biegu w godz. 10:00 – 10:45 w biurze zawodów,

• opłata startowa 35 zł płatna przy zapisach online,

• 50 zł zgłoszenia i opłaty w biurze zawodów.

 8. Organizacja startu:

• start zawodników nastąpi w grupach po 100 osób,

• odstęp czasowy między grupami 2 min.,

• o przydziale do danej grupy startowej decyduje organizator,

• zawodnicy zgłoszeni w dniu biegu automatycznie przydzieleni są do ostatniej grupy startowej.

 9. Klasyfikacja:

• będzie prowadzona wg czasów netto,

• kategoria generalna kobiet i mężczyzn miejsca od 1 do 6, bez podziału na kategorie wiekowe.

 10. Uczestnictwo:

• do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i podpiszą stosowne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów z podpisem i nr PESEL.

 11. Wyżywienie:

• każdy zawodnik na mecie otrzyma ciepłą herbatę i drożdżówkę.

 12. Postanowienia końcowe:

• organizator przewidział pamiątkowy medal dla wszystkich kończących bieg,

• sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg na podstawie indywidualnego pomiaru czasu,

• organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,

• organizator nie zapewnia kąpieli po biegu,

• uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,

• uczestnicy biorą udział w biegu oświadczają że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach; • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.Naszą stronę odwiedziło już
4417381 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas